Prepositions (Barron’s ESL Proficiency) [PDF download]

Prepositions (Barron's ESL Proficiency) PDF download

Prepositions (Barron’s ESL Proficiency) review nội dung:

Nội dung cơ bản:

Trong ngữ pháp, Prepositions (giới từ) là một bộ phận lời nói giới thiệu một giới ngữ. Một giới từ được đặt vào câu sẽ chỉ ra mối quan hệ giữa những điều được đề cập trong câu ấy. Ví dụ, trong câu “The cat sleeps on the sofa”, từ “on” là một giới từ, giới thiệu giới ngữ “on the sofa”. (Nguồn Wiki)

Prepositions (Barron's ESL Proficiency) pdf
Prepositions (Barron’s ESL Proficiency) pdf

Nhiều lúc chúng ta cứ nghĩ là giới từ dễ – nhưng không chắc đâu nha, nhiều bạn thường bị sai khi sử dụng giới từ lắm nhé.

Với quyển này, các bạn sẽ được hướng dẫn Preposition từ căn bản tới nâng cao ha. Sách sẽ được chia thành các phần sau:

  • Part One: The Prepositions
  • Part Two: Prepositions by Function
  • Part Three: Using Prepositions
  • Part Four: Phrasal Verbs
  • Part Five: Prepositions as Nouns, Adjectives, and Verbs

Quyển sách hơn 500 trang nên các bạn yên tâm tha hồ lượng bài tập cho các bạn tham khảo nhé.

Link tải PDF bản đẹp Prepositions (Barron’s ESL Proficiency):


You have to wait 20 seconds.

Generating Download Link…


 

 

Tham khảo thêm: Link tải Fluent English Vocabulary 2022 [Complete Edition]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Cart
  • No products in the cart.