Audio Download

Nhằm tạo điều kiện tự học IELTS tốt nhất cho các bạn, HoisachIELTS.com đã tổng hợp lại tất cả các audio/videos của các bộ sách hiện đang có ở HoisachIELTS.com để các bạn có thể tải về để tự học nhé.

Tổng hợp link tải Audio sách IELTS Free:

IELTS Grammar For Bands 6.5 And Above With Answers And Downloadable Audio

IELTS Grammar For Bands 6.5 And Above Audio Download

Password giải nén nếu có: sachphotos.com

IELTS Vocabulary For Bands 6.5 And Above With Answers And Downloadable Audio

IELTS Vocabulary For Bands 6.5 And Above With Answers And Downloadable Audio

Password giải nén nếu có: sachphotos.com

Inside Reading 1, 2, 3, 4

Inside Reading 1, 2, 3, 4 Audio, Video Download

Password giải nén: Có sẵn trong link tải

English Pronunciation In Use Elementary bản đẹp

English Pronunciation In Use Elementary

Password giải nén nếu có: sachphotos.com

English Pronunciation In Use Advanced Book With Answers And Downloadable Audio

English Pronunciation In Use Advanced

Password giải nén nếu có: sachphotos.com

Mua sách Ship Or Sheep bản đẹp

Ship Or Sheep?

Password giải nén nếu có: sachphotos.com

Mua sách tree or three? bản đẹp

Tree or Three?

Password giải nén nếu có: sachphotos.com

Combo Expert IELTS 5

Expert IELTS 5

Password giải nén nếu có: sachphotos.com

Combo Expert IELTS 6

Expert IELTS 6

Password giải nén nếu có: sachphotos.com

Combo Expert IELTS 7.5

Expert IELTS 7.5

Password giải nén nếu có: sachphotos.com

IELTS Trainer 2 Academic: Six Practice Tests

IELTS Trainer 2 Academic: Six Practice Tests Audio Download

Password giải nén nếu có: sachphotos.com

IELTS Trainer Six practice tests with Answers

IELTS Trainer Six practice tests with Answers Audio Download

Password giải nén nếu có: sachphotos.com

Cambridge ielts 7-18

Cambridge IELTS photo 7-17 Audio Download

Password giải nén nếu có: sachphotos.com

(Audio này xài chung cho cả Academic & General nhé).

Bộ này bên mình có gửi tặng kèm phần dịch song ngữ, giải thích chi tiết, bộ Boost Vocabulary…bạn nào đã nhận hàng thì INBOX cho bên mình để nhận nhé.

Listening and Notetaking Skills 1, 2, 3

Listening & Notetaking Skills 1, 2, 3 Audio, Video Download

Password giải nén nếu có: sachphotos.com

IELTS Advantage Speaking & Listening Skills

IELTS Practice Tests Plus 2 Audio Download

ielts practice test plus 2

IELTS Practice Tests Plus 2 Audio Download

Password giải nén nếu có: sachphotos.com

Bộ này bên mình có gửi tặng kèm phần dịch song ngữ, bạn nào đã nhận hàng thì INBOX cho bên mình để nhận nhé.

sách ielts practice test plus 3 bản đẹp

IELTS Practice Tests Plus 3 Audio Download

Password giải nén nếu có: sachphotos.com

Bộ này bên mình có gửi tặng kèm phần dịch song ngữ, bạn nào đã nhận hàng thì INBOX cho bên mình để nhận nhé.

ielts listening strategies for the ielts test

IELTS Listening Strategies for the IELTS test Audio Download

Password giải nén nếu có: sachphotos.com

speaking strategies for the ielts test

IELTS Speaking Strategies for the IELTS test

Password giải nén nếu có: sachphotos.com

15 days practice for ielts speaking

15 Days Practice for IELTS speaking

Password giải nén nếu có: sachphotos.com

15 days practice for ielts listening

15 Days Practice for IELTS Listening

Password giải nén nếu có: sachphotos.com

Oxford IELTS Practice Tests - Peter May

Oxford IELTS Practice Tests – Peter May

Password giải nén nếu có: sachphotos.com

cambridge ielts practice tests mark griffiths

Cambridge IELTS Practice Tests Mark Griffiths

Password giải nén nếu có: sachphotos.com

a book for ielts

A Book For IELTS

Password giải nén nếu có: sachphotos.com

get ready for ielts listening

Get Ready for IELTS Listening

Password giải nén nếu có: sachphotos.com

get ready for ielts speaking

Get Ready for IELTS Speaking

Password giải nén nếu có: sachphotos.com

collins grammar for ielts

Collins Grammar for IELTS

Password giải nén nếu có: sachphotos.com

the official cambridge guide to ielts for academic & general training

The official Cambridge guide to IELTS for academic & general training

Password giải nén nếu có: sachphotos.com

cambridge grammar for ielts with answers

Cambridge Grammar for IELTS with answers

Password giải nén nếu có: sachphotos.com

Cambridge vocabulary for ielts with answers

Cambridge Vocabulary for IELTS with answers

Password giải nén nếu có: sachphotos.com

cambridge vocabulary for ielts advanced

Cambridge Vocabulary for IELTS with answers Advanced

Password giải nén nếu có: sachphotos.com

Complete IELTS Bands 4-5

Complete IELTS Bands 4-5

Password giải nén nếu có: sachphotos.com

complete ielts bands 5-6.5

Complete IELTS Bands 5-6.5

Password giải nén nếu có: sachphotos.com

complete ielts bands 6.5-7.5

Complete IELTS Bands 6.5-7.5

Password giải nén nếu có: sachphotos.com

intensive IELTS listening

Intensive IELTS Listening

Password giải nén nếu có: sachphotos.com

basic ielts listening

Basic IELTS Listening

Password giải nén nếu có: sachphotos.com

basic ielts speaking

Basic IELTS Speaking

Password giải nén nếu có: sachphotos.com

collins listening for ielts

Collins Listening For IELTS

Password giải nén nếu có: sachphotos.com

collins speaking for ielts

Collins Speaking for IELTS

Password giải nén nếu có: sachphotos.com

Mua sách IELTS Exam Essentials Practice Test 1 with Key bản đẹp

IELTS Exam Essentials Practice Test 1 with Key

Password giải nén nếu có: sachphotos.com

IELTS Exam Essentials Practice Test 2 with Key

IELTS Exam Essentials Practice Test 2 with Key

Password giải nén nếu có: sachphotos.com

Thomson IELTS Practice Tests

Thomson IELTS Practice Tests

Password giải nén nếu có: sachphotos.com

IETLTS Testbuilder 1

IETLTS Testbuilder 1

Password giải nén nếu có: sachphotos.com

IETLTS testbuilder 2

IETLTS Testbuilder 2

Password giải nén nếu có: sachphotos.com

Trọn bộ IELTS Recent Actual Listening Tests Vol 1-4

IELTS Recent Actual Listening Tests Vol 1-4

Password giải nén nếu có: sachphotos.com

Mindset for IELTS Level 1 Student's Book

Mindset For IELTS 1, 2, 3

Password giải nén nếu có: sachphotos.com

Pathways - Reading, Writing, And Critical Thinking
Trọn bộ IELTS Reading Actual Tests Vol 1-5