Cambridge IELTS Practice Tests

5.0 (29 đánh giá) 3644 đã bán

420.000 540.000 

  • Tác giả & NXB: Cambridge University Press
  • Mỗi quyển gồm 4 Tests
  • Đầy đủ Keys, Audio, Tapescripts
  • Tặng kèm phần dịch song ngữ các bài Reading (Ebook)
  • Tặng kèm giải thích chi tiết tất cả bài đọc (Ebook)
  • Tặng kèm bộ sách Boost Your Vocabulary Cambridge IELTS (Ebook)
Sách cambridge IELTS 10-18
Cambridge IELTS Practice Tests
Cart
  • No products in the cart.